Laboratuvar

Anlaşmalı kurumlarımızda yapılan kan testleri kan tahlilleri,

BİYOKİMYA

 • Glukoz
 • Üre
 • Kreatinin
 • Ürik asit
 • Protein(total)
 • Albumin
 • AST(SGOT)
 • ALT(SGPT)
 • Gamma Glutamiltrasferaz(GGT)
 • Alkalen Fosfataz (ALP)
 • Amilaz
 • Bilurubin,Total
 • Bilurubin,Direkt
 • Kolesterol,total
 • Trigliserit
 • HDL-Kolestrol
 • LDL-Kolestrol(Direkt)
 • LDH
 • Kreatin Kinaz(CK),total
 • Kreatin Kinaz-MB (CK-MB)
 • Demir (Fe)
 • Demir bağlama kapasitesi (UIBC)
 • Sodyum
 • Potasyum
 • Klor
 • Kalsiyum
 • Magnezyum
 • Fosfor (P)
 • Glikolize Hemoglobin(HbA1C)%
 • ASO(kantitatif)
 • CRP(kantitatif)
 • RF(kantitatif)
 • Etil Alkol

HORMON

 • Ferritin
 • Folik asit
 • Vitamin B12
 • Serbest T3
 • Serbest T4
 • TSH
 • FSH
 • LH
 • Estradiol (E2)
 • Prolaktin (PRL)
 • Beta Hcg
 • IgE
 • PSA
 • PSA(serbest)
 • HBs Ag
 • Anti HBs
 • Combi(Anti HIV-P24 Ag)
 • Anti HCV
 • CEA-Karsinoembriyojenik antijen
 • CA 19-9
 • CEA 15-3
 • Troponin I
 • D-Dimer

HEMOTOLOJİ

 • Sedimantasyon
 • Hemogram
 • Periferik yayma
 • Protrombin zamanı
 • APTT
 • Kanama zamanı
 • Pıthtılaşma zamanı

MİKROBİYOLOJİ

 • İdrar Biyokimyası
 • İdrar Mikroskopisi
 • Gebelik testi (idrar)
 • Dışkıda selobant
 • Gaitada Gizli Kan
 • Gaitada Rotavirüs Antijeni
 • Gaitada Adenovirüs Antijeni
 • Gaiatada Amip Antijeni
 • Gaitada Helicobakter Antijeni
 • Gaitada parazit aranması

SEROLOJİ

 • VDRL Card Test
 • Hbs Ag Card Test
 • HCV Card Test
 • HIV Card Test
 • HEMOTOLOJİ
 • Kan Grubu ve Rh
 • Cross Match
 • Coombs, indirekt
 • İndirekt Coombs, titremetik
 • Coombs, direkt
 • SEROLOJİ
 • Brucella aglütinasyon (Rose Bengal)
 • Brucella tüp aglutinasyon (Wright testi)
 • Salmonella grup aglütinasyon
 • Grubel Widal (Salmonella ag.)

MİKROBİYOLOJİ

 • Abse Kültürü
 • Balgam Kültürü
 • İdrar Kültürü
 • Vajen Kültürü
 • Kan Kültürü
 • Gaita Kültürü
 • Plevra Sıvısı Kültürü
 • Periton Sıvısı Kültürü
 • Yara Kültürü
 • Kulak Kültürü
 • BOS Kültürü
 • Boğaz Kültürü
 • Burun Kültürü
 • Vücut Eklem Sıvısı Kültürü
 • Boyasız mikroskopik inceleme
 • Antibiyotik Duyarlılık Testi
 • Kültür ve Antibiyogram Duyarlılık Testi (KAHT)
 • Spermiyogram
 • ogtt 50
 • ogtt75
 • ogtt 100
 • ogtt 75 gebelerde
 • kültür ortamı

TEST ADI

KADIN DOĞUM

 • Down sendromu ikili tarama testi, (birinci trimester tarama testi)
 • Down sendromu üçlü tarama testi
 • Dörtlü tarama testi
 • Anti toxoplazma IgG (Kemiluminesans veya benzeri)
 • Anti toxoplazma IgM (Kemiluminesans veya benzeri)
 • Toxoplasma IgG avidite
 • Anti rubella IgG (Kemiluminesans veya benzeri)
 • Anti rubella IgM (Kemiluminesans veya benzeri)
 • Rubella IgG avidite
 • Anti CMV IgG (Mikropartikül immün assay-MEIA veya benzeri)
 • Anti CMV IgM (Mikropartikül immün assay-MEIA veya benzeri)
 • CMV IgG avidite
 • Protein kantitatif (İdrarda)
 • Kreatinin, idrar, spot
 • Mikroalbümin, idrar, spot
 • Progesteron
 • Alfa- feto protein (AFP)
 • Dehidroepiandrosteron sulfat (DHEA-SO4)
 • CA-125
 • CA-15-3
 • Antimüllerien Hormon
 • Varicella zoster virus (VZV) Ig G
 • Varicella zoster virus (VZV) Ig M
 • Kabakulak (mumps), IgG
 • Kabakulak (mumps), IgM
 • Kızamık lgG
 • Kızamık lgM
 • 17-Hidroksiprogesteron
 • Dihidrotestosteron(DHT)
 • Safra asitleri
 • Lupus tarama
 • Anti-trombin 3
 • Protein C aktivitesi
 • Protein S-100 aktivitesi

DİĞER TESTLER

 • Serbest testosteron
 • Total testesteron
 • 1,25-Dihidroksi Vitamin D
 • 25-Hidroksi Vitamin D
 • İnsülin
 • HOMA-IR (İnsülin Direnci)
 • Kortizol
 • Cyclic citrullinated peptide (CCP)
 • Adrenokortikotropik hormon (ACTH)
 • C peptit
 • Büyüme hormonu
 • Parathormon (PTH)
 • Tiroglobulin
 • Anti tiroglobulin antikor
 • Anti TPO
 • TSH reseptor bloke edici antikor (TRB)
 • Anti nükleer antikor (ANA)
 • Anti ds DNA
 • anti düz kas antikor(ASMA)
 • HLA B27
 • ENA Profili
 • Lipaz
 • Homosistein
 • Hemoglobin elektroforezi  HPLC ile
 • Anti-asetilkolin reseptör antikoru (AChR)
 • Anti-insülin antikor
 • Faktör 1 (Faktör I – fibrinojen)
 • Adacık hücre (islet cell) antikoru
 • Anti-glütamik asit dekarboksilaz antikoru (Anti-GAD)
 • Anti-diüretik hormon (ADH), serum
 • Anti-kardiolipin antikoru (ACA) IgG
 • Anti-kardiolipin antikoru (ACA) IgM
 • Anti-fosfolipid IgG
 • Anti-fosfolipid IgM
 • Anjiotensin dönüştürücü enzim (ACE – Angiotensin converting enzyme) düzeyi
 • Vanil mandelik asit (VMA)
 • Metanefrin (24 saatlik idrar)
 • Normetanefrin 24 saatlik idrar
 • Adrenalin (epinefrin) 24 saatlik idrar
 • Noradrenalin (norepinefrin) 24 saatlik idrar
 • Renin
 • Aldosteron
 • Vitamin C (askorbik asit)
 • Vitamin H (biotin)
 • amip antikor
 • 5 Hidroksi İndol Asetik Asit
 • Chlamydia trachomatis IgG
 • Çinko
 • Bakır, serum
 • Kurşun
 • Civa
 • selenyum
 • adeonizim de aminaz
 • protein elektroforezi
 • C3
 • C4
 • Porfobilinojen
 • İdrarda şeker kromografisi
 • Aside rezistan bakteri
 • Drug abuse screening (tarama) test, idrar
 • Fenil Alanin kantitatif
 • Çocuk
 • Paneller (panel 6-panel 7-panel 8)
 • Alerjenler
 • Yenidoğan taraması (Tandem MS)
 • Organik asit analizi (İdrarda)
 • Glukoz 6-fosfat dehidrogenez, (G-6-PD)
 • Piruvat kinaz
 • Anti Endomisyum IgG
 • Anti Endomisyum IgA
 • Anti Gliadin lgA
 • Anti Gliadin lgG
 • Doku transglutaminaz Ig A
 • Doku transglutaminaz Ig G
 • IgD testi
 • IgG, nefelometrik
 • IgA, nefelometrik
 • IgM, nefelometrik
 • IGF-1
 • IGF-BP3
 • IgG1 alt grupları
 • IgG2 alt grupları
 • IgG3 alt grupları
 • IgG4 alt grupları

GASTROENTROLOJİ

Helicobacter pylori IgA (ELISA)
Helicobacter pylori IgG (ELISA)
Kist hidatik (İndirekt hemaglütinasyon)

ENFEKSİYON HASTALIKLARI

 • HBeAg (Kemoluminesans veya benzeri)
 • Anti Hbc IgG (Mikropartikül immün assay-MEIA veya benzeri)
 • Anti HBc IgM  (Mikropartikül immün assay-MEIA veya benzeri)
 • Anti HBe  (Mikropartikül immün assay-MEIA veya benzeri)
 • HBV-DNA, kantitatif
 • HCV-RNA, kantitatif
 • HDV-RNA, kantitatif
 • Anti HDV
 • HCV GENEOTİPLENDİRME
 • Anti HAV IgG (Mikropartikül immün assay-MEIA veya benzeri)
 • Anti HAV IgM (Mikropartikül immün assay-MEIA veya benzeri)
 • EBV VCA lgG
 • EBV VCA lgM
 • Herpes simpleks tip 1 IgG
 • Herpes simpleks tip 1 IgM
 • Herpes simpleks tip 2 IgG
 • Herpes simpleks tip 2 IgM
 • Borrelia burgdorferi IgM
 • Borrelia burgdorferi IgG
 • Treponema pallidum hemaglütinasyon (TPHA)
 • Anti HEV IgM
 • Anti HEV IgG

İLAÇ DÜZEYLERİ

 • valporoik asit
 • karbamazepin
 • fenobarbital
 • fenitoin
 • digoksin
 • Lityum
 • Fruktozamin
 • Seruloplazmin  (Nefelometrik)
 • levatirecetam
 • oxkarbamazepin
 • kalsitonin
 • Everolimus düzeyi tayini, HPLC dışında bir yöntemle
 • topiromat

GENETİK TESTLER

 • HLA 5 PCR
 • HLA 51 PCR
 • FMF MUTASYON
 • FMF 12 MUTASYON
 • MTHFR MUTASYON C677T
 • HPV GENOTİPLENDİRME
 • HPV DNA
 • Faktör V Leiden mutasyonu
 • MTHFR mutasyon analizi *
 • Kromozom analizi, periferik kan*
 • Non-invaziv Prenatal Test (NIPT)
 • BRCA mutasyon 1+2