Tedavi Hizmetleri

Eski sağlık durumlarına ulaşmalarını sağlamak üzere, sağlık durumu bozulan kişilere verilen sağlık hizmetleri tedavi hizmetleridir. Temel olarak hekim sorumluluğunda ve diğer sağlık profesyonellerinin katkılarıyla uygulanan Tedavi edici sağlık hizmetlerini iki grupta toplamak mümkündür.

* Ayaktan ve günü birlik tedavi hizmetleri
* Yataklı tedavi hizmetleri

Hastane gibi yataklı tedavi kurumlarına yatışı gerektirmeyen hastalıkların tanı ve tedavisiyle ilgili hizmetler Ayaktan tedavi ve günü birlik tedavi hizmetleridir. Bunlar çeşitli sağlık kurum ve kuruluşları tarafından sağlanmaktadır.
Hizmet kapsamı ve yoğunluğu esas alınarak tedavi hizmetleri sınıflandırılmaktadır. Tedavi hizmetleri bu esaslara göre üç ana gruba ayrılmaktadır:

• Birinci basamak tedavi hizmetleri,
Genellikle ayaktan tedavi hizmetlerini içermektedir.
• İkinci basamak tedavi hizmetleri,
Verilen hizmetler yoğun tıbbi bilgi ve teknoloji gerektirmeyen hastalıkların tedavisiyle ilgilidir.
• Üçüncü basamak tedavi hizmetleri
Genellikle üniversite ve eğitim hastaneleri tarafından yoğun bilgi ve teknoloji gerektiren tedavi hizmetleri bu kapsamda değerlendirilir.

Özel Muayenehaneler: Tanı ve tedavi hizmetleri üreten doktor ve diş hekimi tarafından kurulan kurumlardır.

Cerrahi Merkezler: Günü birlik cerrahi hizmetler sağlayan kurumlar Ayaktan cerrahi bakım merkezleri ve acil merkezleridir.

Evde Bakım : Sağlık düzeyini yükseltmek ve iyileştirmek adına ev ortamında hastalara verilen sağlık hizmetine ve hizmet donanımının sağlanmasına Evde bakım hizmeti denir. Evde bakım hizmetleri hastane yatak kapasitelerinin azaltılması nedeniyle sağlık hizmetlerinin önemli bir unsurudur. Genellikle hastaneler, sağlık personelleri, evde bakım hizmeti sağlayan kurumlar ve sağlık danışmanı aracı şirketler tarafından evde bakım hizmetleri sağlanmaktadır. Yüksek teknolojiye dayalı evde bakım hizmetleri ve emek yoğun evde bakım hizmetleri olarak ikiye ayrılmaktadır.